เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

  1. ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกจะต้องเป็นความจริงทุกประการ
  2. ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
  3. สมาชิกจะต้องไม่นำข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ผิดกฏหมายหรือศีลธรรม เข้าสู่ระบบเว็บไซต์
  4. ข้อมูลต่างๆที่สมาชิกนำเข้าสู่ระบบถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว
  5. การสมัครสมาชิกนี้ถือว่าผู้ใช้ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดนี้แล้ว